Adatvédelem

Az urespolo.hu kizárólag a rendelések teljesítése céljából tárolja a személyes adatait.
Az adatokat nem adjuk tovább harmadik fél számára és nem használjuk fel reklámozás céljából. Az adatokat egy biztonságos szerveren tároljuk, ami kapcsolódik az internethez de magas szintű védelemmel másodlagos azonosítási folyamattal és vissza igazoló sms védelemmel van ellátva. (99,99999%-os biztonság)
Regisztráció során az általános üzleti feltételek elfogadásával hozzájárulsz az adataid időleges tárolásához. Ezt a megállapodást bármikor felbonthatod és a személyes adataid azonnal törlésre kerülnek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

www.urespolo.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 5711 Gyula, Lahner Gy. utca 16.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 5711 Gyula, Lahner Gy. utca 16.), illetve a [email protected] e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

www.urespolo.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

Az eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni.

Szerzői Jogok

Az oldalon található képek, szövegek, grafikák mind magántulajdont képeznek. Legfőképp a design pólók mintái mind magyar grafikusok által tervezett képek.

Bármilyen nemű sokszorosítása, másolása, terjesztése tilos az oldalon található tartalmaknak!

Csak és kizárólag a forrás megjelölésével lehet hivatkozni a termékekre, oldalakra, aloldalakra, szövegekre, tartalomra vagy bármi másra ami a www.urespolo.hu -ról származik!

Az 1999. évi LXXVI. szerzői jogokról szóló törvényből:	
	
	„Az urespolo.hu/ Üres póló.hu
12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen - a
közlemény terjedelmétől és jellegétől függően - szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű
részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve
feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.

(2) Az át- vagy feldolgozáson, illetve a fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét is
fel kell tüntetni.

(3) A szerző jogosult művét nevének megjelölése nélkül vagy felvett néven is nyilvánosságra
hozni. A szerző a nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozott mű újabb jogszerű felhasználása
esetén is megkívánhatja, hogy a művét a továbbiakban nevének feltüntetése nélkül használják fel.

(4) A szerző követelheti, hogy e minőségét senki se vonja kétségbe.”

http://www.hipo.gov.hu/jogforras/Szjt_2011.pdf

Jótállás, Garancia

Lehet-e utólagos elállási joggal élni?

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény-e (továbbiakban Fv.T.) alapján minden fogyasztónak joga van 8 napon belül indoklás nélkül elállni a rendeléstől. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ez az összes olyan esetre vonatkozik, amikor a terméket nem a saját igényeitek alapján készítjük el (üres póló rendelése esetén). Azonban a személyre szabott termékek esetén a Fv.T. 5. §-ának (c) értelmében a vevő nem gyakorolhatja elállási jogát. Ennek egészen egyszerű oka van, a saját igényeiteknek megfelelően kialakított termékek a továbbiakban már nem továbbértékesíthetőek. A további problémák és félreértések elkerülése érdekében mindenkit megkérünk, hogy nagyobb rendelések leadása előtt, egy próbarendelés formájában győződjetek meg a helyes méretekről és színekről. Ezzel elkerülhető, hogy szennyezzük a környezetünket egy sor feleslegesen legyártott pólóval.
 gg
Mi van akkor ha hibás terméket kaptam kézhez?
A gondos ellenőrzés ellenére ritkán előfordulhat, hogy hibás termék kerül kiszállításra. Ilyen esetekben, ha a minőségi hiányosságért az Üres póló.hu a felelős, a termékeket minden további nélkül kicseréljük, vagy visszatérítjük a vételárat. A visszaküldés következtében keletkező szállítási költségeket teljes egészében átvállaljuk. Ettől függetlenül a terméket bérmentesítve küldjétek vissza hozzánk, aminek a költségeit utólag megtérítjük. Megkérünk titeket, hogy értesítés nélkül ne küldjetek vissza terméket, előbb közöljétek velünk a hiba jellegét és a rendelés tranzakciószámát e-mail formájában az itt látható címen: [email protected]  Ezt követően a szerviz munkatársai azonnal felveszik veletek a kapcsolatot.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.06.01.

Leave your comment